Harmonogram sesji egzaminacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej obwieszcza harmonogramy sesji egzaminacyjnych na swojej stronie w sekcji: Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Aktualny harmonogram można znaleźć w załącznikach do wyżej wymienionego artykułu (linki na końcu strony, plik "Harmonogram sesji 20XX.pdf").

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym (2019) harmonogramem sesji egzaminacyjnych oraz życzymy powodzenia.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2019r. Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17:

15.03 godz. 16:00

15.06 godz.10:00  Głobikowa Schronisko Róża Wiatrów

13.09 godz. 16:00

15.11 godz. 16:00


       Urząd Komunikacji Elektronicznej obwieścił harmonogram sesji egzaminacyjnych dotyczących operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Sesje odbędą się w następujących terminach i miejscowościach położonych "blisko nas"

15.03.2019  16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 17

15.06.2019   10:00 Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta”

w 39-208 Dębica m. Głobikowa 81c Schronisko "Róża Wiatrów"

13.09.2019   16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 17

15.11.2019     16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 17

 

 

Zmieniły się zasady związane z egzaminami. Prosimy o zapoznanie się z nimi.