Informacje składkowe

 UWAGA! UWAGA! ZMIANA ODDZIAŁOWEGO KONTA                                                           BANKOWEGO.

OD 10 CZERWCA 2018 WPŁATY KIEROWAĆ NA NOWE KONTO W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie w PZK za 2018 rok.

Niniejszym pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, ulegają zmianie składki członkowskie PZK.

Okres składkowy na rok 2018 zostaje otwarty z dniem 5.11.2017 roku, składki na 1 półrocze lub cały rok 2018 można już opłacać.  

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.
 

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2018 lub cały 2018 rok do: 14.01.2018 r.

Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek

 

1.

Składka wpisowa 

0,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30,00 zł
+30zł(OT05)

3.

Składka ulgowa za cały rok dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

+30zł(OT05)

4.

Składka za cały rok dla członka zwyczajnego

120,00 zł +30zł(OT05)

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł
+30zł(OT05)

6.

Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

+30(OT05)

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !

Do składek wymienionych powyżej należy doliczyć składkę na nasz Oddział Terenowy PZK nr 05, która  za rok 2018 wynosi 30 zł. tzn. bez zmian.  Składka ta na wniosek Zarządu OT-05 została zatwierdzona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 21 marca 2010 r.

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia).
NR.NOWEGO KONTA BANKOWEGO
76 1600 1462 1815 4964 8000 0001