Informacje składkowe

 ZMIANA ODDZIAŁOWEGO KONTA BANKOWEGO.

OD 10 CZERWCA 2018 WPŁATY KIEROWAĆ NA NOWE KONTO W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

 76 1600 1462 1815 4964 8000 0001

 

Składki członkowskie w PZK za 2019 rok.

Niniejszym pragnę poinformować, że na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, składki członkowskie PZK na rok 2019 nie uległy zmianie.

Okres składkowy na rok 2019 zostaje otwarty z dniem 15.11.2018 roku.
Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

 

 

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

 

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2019 lub cały 2019 rok do: 14.01.2019 r.

 

 
Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek

 

1.

Składka wpisowa 

0,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30,00 zł
(+30zł OT05)

3.

Składka ulgowa za cały rok dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

(+30zł OT05)

4.

Składka za cały rok dla członka zwyczajnego

120,00 zł (+30zł OT05)

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł
(+30zł OT05)

6.

Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

(+30zł OT05)

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

Składki na Polski Związek Krótkofalowców opłacać należy wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK !

Składkę na nasz Oddział Terenowy PZK nr 05, która  za rok 2018 wynosi 30 zł. tzn. bez zmian co widnieje powyżej tabeli w postaci (+30zł OT05) płacimy razem ze składką na ZG PZK

Oznacza to na przykład wg pozycji 2. tabeli dotyczącej stacji nasłuchowej SWL iż zapłaci ona składkę jak poniżej:

2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł (+30zł na Oddział)

co oznacza 60zł do zapłaty za cały rok 2018. Oczywiście można tą składkę podzielić i wpłacać odpowiednio 15zł ZG+15zł OT05=30zł za pierwsze półrocze i kolejne 30zł na drugie półrocze.

Składka na OT05 30,00 zł (+30zł OT05) na wniosek Zarządu OT-05 została zatwierdzona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 21 marca 2010 r.

PZK Oddział Podkarpacki OT-05 Krosno
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, IMIĘ i NAZWISKO, za jaki okres oraz ewentualną informację o przysługującej zniżce (rok urodzenia).
NR.NOWEGO KONTA BANKOWEGO
76 1600 1462 1815 4964 8000 0001