Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05

Koleżanki i Koledzy Członkowie Oddziału Podkarpackiego

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PZK, działając w oparciu o postanowienia Statutu PZK §35-38 z dnia 15 października 2011r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 w celu uzupełnienia członków Zarządu OT05 oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 odbędzie się w dniu 18 grudnia 2016r w auli konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 w Krośnie /Elektryk/ ul.Rzeszowska 10.

Rozpoczęcie obrad:
Pierwszy termin godz.9,45 a w przypadku braku połowy liczby członków
Drugi termin godz.10,00 bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:
1.otwarcie zebrania
2.wybór przewodniczącego Zebrania
3.wybór dwóch protokolantów
4.wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5.przyjęcie porządku obrad
6.stwierdzenie porządku obrad
7.wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
8.Wręczenie wyróżnień za działalność w okresie od ostatniego zebrania
9.Wystąpienie Prezesa Oddziału Podkarpackiego OT05
10.Wystąpienie Sekretarza Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
11.Wystąpienie zaproszonych gości
12.Zgłaszanie kandydatur na:
a. zastępców członków Zarządu Oddziału
b. zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
c. członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
13.Głosowanie
14.Ogłoszenie wyników wyborów
15.Wystąpienie Prezesa Oddziału i Przewodniczącego OKR
16.Zamknięcie Zebrania

Zarząd Oddziału prosi wszystkich członków o punktualne przybycie
Prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZK
Wiesław Such SP8NFZ