Start

SK - Tadeusz Zawidlak SP8SRS

Ze smutkiem informuję

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

Dnia 3 kwietnia odszedł niespodziewanie od nas kolega TADEUSZ ZAWIDLAK SP8SRS 67 lat z Sanoka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 o godzinie 14:00 w Kaplicy na Cmentarzu

Centralnym w Sanoku

NIECH SPOCZYWA W POKOJU

Janusz SP8NFP i Krótkofalowcy OT05